تعرفه ها

دریافت مشاوره


در اینجا میتونید بسته مورد نظرتون رو انتخاب و خریداری کنید:

500 هزار تومان هدیه

بسته شماره 1

 • تعداد : 10 عدد کشن
 • قیمت هر کشن : 180 هزار تومان
 • مهلت استفاده : 1 ماه
 • امکان پرداخت اقساطی :
 • + 500 هزار تومان اعتبار هدیه ویژه مشتریان کشن

1,800,000 تومان

ثبت سفارش
500 هزار تومان هدیه

بسته شماره 2

 • تعداد : 15 عدد کشن
 • قیمت هر کشن : 160 هزار تومان
 • مهلت استفاده : 3 ماه
 • امکان پرداخت اقساطی :
 • + 500 هزار تومان اعتبار هدیه ویژه خرید اولی ها

2,400,000 تومان

ثبت سفارش
پرداخت اقساطی

بسته شماره 3

 • تعداد : 20 عدد کشن
 • قیمت هر کشن : 145 هزار تومان
 • مهلت استفاده : 4 ماه
 • امکان پرداخت اقساطی :

2,900,000 تومان

ثبت سفارش
پرداخت اقساطی

بسته شماره 4

 • تعداد : 30 عدد کشن
 • قیمت هر کشن : 140 هزار تومان
 • مهلت استفاده : 6 ماه
 • امکان پرداخت اقساطی :

4,200,000 تومان

ثبت سفارش